– vi leverer som avtalt til avtalt pris

Vi tar ansvar for dine Lønn & Regnskapsbehov slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet

WeFile er spesialisert på å møte lønns- og regnskapsbehovene til små og mellomstore bedrifter. Vi har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem og gir deg løpende regnskapsføring, lønnsadministrasjon, MVA-rapportering, årsregnskapsutarbeidelse, skattebehandling, samt tilgang til relevante oversikter og rapporter – alt innenfor avtalte tidsfrister og til en fast pris. 

Det kan vi gjøre fordi vi har investert mye tid i interne prosesser og systemer for å kunne jobbe mest mulig effektivt og gi deg som kunde den beste og mest kostnadseffektive tjenesten

Corporate business people meeting in boardroom, african manager brainstorming with colleagues, discussing strategy, sharing problem, solving ideas collaborating in conference room of company
Picture 1
Corporate businesswoman sitting at desk in her office and working with a digital touch screen tablet
Home_pic

Unik samarbeidsform

Vi jobber på lag sammen med våre kunder

Våre ansatte i WeFile har lang erfaring både som leverandør av Lønn & Regnskapstjenester og erfaring med nyetablering og utvikling av selskaper. Vi forstår dine behov for regnskaps- og rådgivnings-tjenester i alle selskapets livs faser; – fra første etablering til videre skalering, og eventuelt salg eller omorganisering av virksomheten.

WeFile leverer deg de regnskaps tjenestene du har behov, men blir også din samtalepartner for videre utvikling av selskapet ditt. Vi jobber som en økonomi avdeling integrert i din virksomhet.  Samtidig stiller vi krav til deg som kunde. Vi avtaler tydelig arbeidsfordeling og tidsfrister mellom oss og våre kunder slik at vi kan levere en best mulig og kostnads effektiv tjeneste.  Du får din dedikerte kontaktperson som kjenner virksomheten din i detalj, og kan raskt sette seg inn i ulike problemstillinger og bidra med gode løsninger.  Ta kontakt så vi kan fortelle litt mer om oss selv og vår filosofi knyttet til kundeutvikling.

Høy kundetilfredshet

WeFile gir oss alle de tjenestene vi trenger med høy kvalitet og til en riktig pris

“Vi har vært kunde av WeFile i mange år og for oss er WeFile den perfekte leverandøren. Vi har også erfaring med de store regnskapsbyråene, men det blir fort tungt og byråkratisk og mye mer kostbart. Vi setter pris på personlig kontakt, god tilgjengelighet, bred kompetanse og nøyaktighet i alle ledd.  Det er også viktig for oss at det er flere på regnskapsbyrået som kan bistå hvis vår kontaktperson er på ferie eller syk.  Med WeFile har vi funnet en perfekt arbeids- og kommunikasjons-form og det fungerer smertefritt.”

Kari Anna Sandvik
Daglig leder

Alvens AS

Fordeler

Hvorfor velge WeFile?

01. Du får en Fast avtalt pris

WeFile´s forretningsidè er å levere våre tjenester til fast måneds pris. Vi blir enige om omfang og arbeidsfordeling når vi starter oppdraget. Som kunde får du dermed en helt forutsigbar kostnad for Lønn & Regnskapsføring. Samtidig blir vi sterkt motiverte til å utnytte teknologi og lage gode prosesser for å kunne utføre oppdraget mest mulig effektivt

02. Du får en dedikert kontaktperson

I WeFile er alle kunder like viktige og alle får en dedikert kontaktperson som kjenner din virksomhet spesielt godt, og som svarer deg umiddelbart når du har spørsmål. Samtidig vil det alltid være flere i WeFile som kjenner din virksomhet, og som kan bistå ved behov.

03. Vi jobber som en økonomi avdeling integrert i din virksomhet

WeFile jobber tett med deg som kunde for å utvikle økonomi funksjonen i din virksomhet. Våre kunders suksess gir oss suksess, og vårt mål er at våre tjenester skal bidra til bedre lønnsomhet og støtte din virksomhet i strategiske valg. Vi måler Kundetilfredshet regelmessig. Oktober 2022 målingen viser en Net Promoter Score på 40. Dette er bra, men vi kan fortsatt bli bedre, og vi har fått mange nyttige innspill på hvordan vi kan bli norges beste regnskapsleverandør til SMB markedet

04. Du møter Kompetente og engasjerte rådgivere

Våre ansatte har alle lang erfaring fra utførelse av Lønn & Regnskaps oppdrag. I tillegg har vi en unik kompetanse innen etablering av startups og skalering av virksomheter. Vi ønsker å engasjere oss i din virksomhet og være en viktig samtalepartner for å bidra til gode løsninger både i vekstfaser og i mer utfordrende faser. Kontakt oss så vi kan fortelle litt mer om vår filosofi knyttet til kundeutvikling

05. Fokus på digitalisering

Vi bistår din virksomhet med å effektivisere og digitalisere økonomi funksjonen. Vår forretningsidè er basert på at vi lykkes i å automatisere mange av prosessene knyttet til bilagsføring, betaling, og rapportering. Samtidig stiller vi også krav til deg som kunde til å være åpen for å ta i bruk de muligheter som finnes i moderne systemer for samhandling. Dette gir deg som kunde en lavere kost på dine Lønn & Regnskapstjenester, samt en bedre og mer effektiv økonomi funksjon

06. Rådgivning og tilleggstjenester

I tillegg til Lønn & Regnskapstjenester kan vi også bidra som rådgivere på mange andre områder. Dette omfatter blant annet strukturelle endringer som fusjoner, fisjoner, salg av virksomheter, ansattes aksjeprogram (ESOP), bruk av virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge/Skattefunn), skatteplanlegging og etablering/monitorering av virksomhets KPI´r.

Flere av WeFile´s ansatte har i tillegg unik kompetanse innen utvikling av startups og bruk av administrative IT systemer for å støtte skalering av virksomheter. Kontakt oss så vi kan fortelle mer om hvordan vi kan bistå din bedrift

0 og stigende

Ansatte

0 år

Samlet
erfaring

0 og stigende

Net
Promoter
Score

Vil du vite mer?